Pharmacy Innovatıon Scıence PHARMAINO!

Hikayemiz

Başlangıç

Bizler, henüz üniversite yıllarında, oturduğumuz sıralara sığamayıp hayaller kurmaya başladık. Eğitim sürecimiz boyunca, bireysel olarak ulusal ve uluslararası 20’ye yakın ödül kazandık. Süreç içinde birçok hata yaptık ve hepsinden dersler çıkardık.

Kuruluş

Bir süre sonra, hayallerimiz kabına sığmaz oldu ve ekip olarak belirli bir çatı oluşturmak istedik. Bu amaçla, 4 yıllık girişimcilik ve inovasyon
deneyimlerimizle Pharmaino‘yu kurduk.

 

Hedefler

Gelişiyoruz, değişiyoruz ve büyüyoruz.  PharmaIno olarak, eczacılık bilimini, inovasyonu ve yıkıcı teknolojileri birleştiren  projelerle birlikte, Eczacılık 4.0 teriminin tabanını oluşturmayı, bu alanda   değer yaratmayı ve değişimin bir parçası olmayı hedefliyoruz. 

Çalışmalarımızı eczacılık, sağlık ve teknoloji alanlarında yapıyor, projelerimizi bu alanlarda geliştiriyoruz.

Yıkıcı teknolojileri kullanarak, Arttırılmış Gerçeklik ve Yapay Zeka teknolojilerini eczacılığa ve sağlık alanına uyarlayarak, Eczacılık 4.0 terimine destek sunan, yeniliğin öncüsü olan, düzenlenecek olan eğitimler ile öğrendiği kadar öğreten bir girişim olmak çalışma prensibimizdir.

Yollarımızın samimiyet ve inovasyonda buluştuğu farklı bölüm ve yaşlarda, çeşitli yeteneklere sahip bir ekibiz.

Staj dönemlerimiz başlamadan önce başvurularımızın açıldığına dair duyurularımızı sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapmaktayız. Staj başvurularımız tüm meslek, üniversite, bölüm ve sınıfa açık olup din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bilime ve inovasyona inanan herkes başvurabilir.

Stajyerler 2 aylık staj dönemi sonrasında verdiği katkı, aldığı sorumluluklar, tecrübe, yetenek, girişimi benimsemesi ve ekip uyumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak ekip üyeliğine yükselme veya stajın bitimi şeklinde devam edecektir.